วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านผลประกอบการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพการบริการที่ดีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

พันธกิจ

เป็นบริษัทฯผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริการ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นบริษัทดีเลิศในกลุ่มผู้ประกอบการ

คุณค่าขององค์กร

S = Synergy and success
P = Professional working
C = Customer focus

ข่าวและกิจกรรม

SPC Group จัดโครงการคอมพิวเตอร์มือสอง เพื่อน้องในชนบท ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ประลอม จังหวัดกาญจนบุรี

Read more →

SPC Group จัดโครงการมอบห้องสมุด (เอส พี ซี แบ่งปันรัก)

ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ต.บ้านหลัก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Read more →

กิจกรรมโครงการ SPC Group คอมพิวเตอร์มือสอง เพื่อน้องในชนบท ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

Read more →

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมสินค้าและทักทายเราในงาน THAILAND LAB 2018

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 12-14 กันยายน 2561

Read more →

วารสาร

© Copyright 2018 All Rights Reserved- SPC GROUP