วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในกลุ่มผู้ประกอบการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านผลประกอบการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพการบริการที่ดีต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

พันธกิจ

เป็นบริษัทฯผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริการ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นบริษัทดีเลิศในกลุ่มผู้ประกอบการ

คุณค่าขององค์กร

S = Synergy and success
P = Professional working
C = Customer focus

ข่าวและกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมสินค้าและทักทายเราในงาน THAILAND LAB 2018

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 12-14 กันยายน 2561

Read more →

กิจกรรม SPC Group ชวนกันทำดี ช่วยเหลือสังคม

ภาพความประทับใจและรอยยิ้มจากน้องๆ มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

Read more →

กิจกรรม โครงการ SPC Group พวกเรารักกัน ชวนกันทำดี

ภาพความประทับใจ และรอยยิ้มของน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Read more →

SPC Group ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำดื่ม

เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more →

วารสาร

© Copyright 2018 All Rights Reserved- SPC GROUP