สารละลายต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งของเหลวที่พบในสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ จะมีค่า pH เป็นค่าเฉพาะซึ่งเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยเพราะถ้า pH ของสารละลายในสิ่งมีชีวิต

และร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมาก อาจมีผลต่อการดำรงชีวิต เช่น ในสภาวะปกติค่า pH ของเลือดอยู่ที่ประมาณ 7.35-7.45 หากน้อยหรือมากกว่านี้อาจส่งผลถึงชีวิตได้ รวมไปถึงค่า pH ของของเหลวที่พบในชีวิตประจำวันล้วนแต่ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายเรา และหากของเหลวหรือสารนั้นมีค่าความเป็นกรดหรือเบสมากจนเกินไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเป็นอันตรายได้

Johnson1

การวัด pH คือ การวัดความเข้มข้นความเข้มข้นของไฮโดรเจนในสารละลายเพื่อบ่งบอกว่าสารนั้นมีความเป็นกรด-เบส และการ วัด pH สามารถพบได้ทั่วไปในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, เคมี, กระดาษ, อาหาร เป็นต้น และนอกเหนือจากนี้ การวัด pH ยังพบได้ในภาคการเกษตรเช่น การวัด pH ในดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และวัด pH ในนํ้าเพื่อควบคุมให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลา

วิธีการวัดค่า pH

Johnson2

 

เปรียบเทียบสี คือ วิธีวัด pH โดยประมาณเป็นวิธีที่ง่ายและนิยม คือสามารถทดสอบหาค่า pH ได้ด้วยวิธีการไทเทรต (Titration) และใช้กระดาษลิตมัส (Litmus Paper, Universal Indicator Strips pH) โดยสังเกตการเปลี่ยนสี

 

วัดความต่างศักย์ (pH meter) เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกจะเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ให้เป็นค่า pH โดยตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนที่เป็นอิเล็กโทรดและเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า

Johnson3

 

บริษัท IOINIX เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องวัดค่า pH จากประเทศสิงคโปร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องวัดค่า pH, DO, TDS, Salt บริษัท IOINIX เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องวัดค่า pH จากประเทศสิงคโปร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องวัดค่า pH, DO, TDS, Saltเพื่อวัดในตัวอย่างหลากหลาหลาย โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างหลายขั้นตอน ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษลิตมัสหรือสารเคมี มีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ที่จะรองรับความแตกต่างของอุณหภูมิที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สินค้ายังแบ่งเป็น 2 ซีรี่ย์หลักๆ คือ

1. Value series รุ่นประหยัดที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครื่องวัดถูกออกแบบมาจากวัสดุคุณภาพสูง มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ มาพร้อมกับนํ้ายาสอบเทียบพร้อมใช้งานได้ทันที เครื่องวัดถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานอายุการแบตเตอรี่ยาวนานกว่า 400 ชั่วโมง

2. Premium series สามารถเปลี่ยนหัววัด Electrode กรณีที่หัววัดเดิมชำรุด ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งเครื่องและหน้าจอเปลี่ยนสีตามโหมดการใช้งาน

ionix1

 


ผลิตภัณฑ์ IONIX รุ่น pH5

เป็นเครื่องมือวัด pH แบบปากกา ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย อ่านค่ารวดเร็ว เปลี่ยนหัววัดได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ สะดวกแก่การพกพาใช้งานนอกสถานที่ รูปทรงสวยงาม มาพร้อมกระเป๋าถือและอุปกรณ์ครบชุดสำหรับการใช้งาน

IONIXpH5


ผลิตภัณฑ์ IONIX รุ่น pH100

เป็นเครื่องมือวัด pH แบบตั้งโต๊ะ ตัวเครื่องสีขาวเหมาะแก่การใช้งานในห้องแลป พร้อมหัววัดอิเล็กโทรดที่สามารวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0-14 และสารละลายบัฟเฟอร์ 4.00, 7.00, 10.01

IONIXpH100