ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ
SPC Group

เปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้า

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าครองชีพ (900 บาท/เดือน)
 • โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (10 วัน)
 • ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 50,000 บาท
 • ของขวัญสมรสเงิน
 • ช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • ลาเยี่ยมคลอดภรรยา
 • ลากิจฉุกเฉิน (5วัน/ปี)
 • เงินช่วยเหลือพิธีศพ
 • กีฬาสีประจำปี/งานปีใหม่
 • การกู้ยืมซื้อพาหนะ
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • เงินกู้ประชาชน
 • ค่าดูแลรักษาฟัน 1,200/ปี
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าวิชาชีพในสายงาน (ขึ้นอยู่แต่ละตำแหน่ง)
 • ค่าความชำนาญภาษา (จัดซื้อต่างประเทศ)
 • ค่าทำงานล่วงเวลา OT
 • การกู้ยืมเพื่อเรียนศึกษาต่อ
 • ทองคำ (ให้ตามอายุงาน)
สมัครงานผ่าน JOBTHAI
สมัครงานผ่าน JobsDB
© Copyright 2018 All Rights Reserved- SPC GROUP