เป็นบริษัทฯผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริการ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพและบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นบริษัทดีเลิศในกลุ่มผู้ประกอบการ

© Copyright 2018 All Rights Reserved- SPC GROUP