ท่านผู้อ่านเคยพบปัญหาสายของหัววัดอุณหภูมิถูกหนีบหรือต้องเสียเวลาจัดตำแหน่งสาย เพื่อไม่ให้ถูกหนีบเวลาปิดจุกภายใต้ภาวะสุญญากาศในเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) หรือไม่

ปัญหาสายระโยงระยางของหัววัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะหมดไป ด้วยเทคโนโลยี “หัววัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย” WTMplus (Wireless Temperature Measurement) ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานแล้ว ความแม่นยำในการอ่านค่าและความสามารถด้านอื่นๆ ก็ถูกพัฒนาตามมาด้วยเช่นกัน กล่าวคือ

christ1   christ2
 รูปที่ 1 หัววัดวัดอุณหภูมิแบบมีสาย    รูปที่ 2 หัววัดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย
  • ความแม่นยำในการอ่านค่า ± 0.5 องศาเซลเซียส
  • ใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -60 ถึง +135 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ช่วงแช่แข็งตัวอย่างไปจนถึงขั้นตอนทำแห้ง
  • ออกแบบตามมาตรฐาน GMP คือ สามารถทำความสะอาด CIP (Clean in Place) และฆ่าเชื้อด้วยระบบ SIP (Steam in Place) โดยไม่จำเป็นต้องถอดหัววัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ออก
  • สามารถเลือกตำแหน่งในการวางหัววัดอุณหภูมิผลติภัณฑ์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสายของหัววัดอุณหภูมิจะสั้นหรือยาวเกินไป

 

christ3   sigma4
 รูปที่ 3 หัววัดวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย โดยปลายของหัววัดอุณหภูมิ
จะมีลักษณะแหลม ทำให้ลดความผิดพลาดในการอ่านค่าอุณภูมิก้นขวด
   รูปที่ 4  การส่งผ่านข้อมูลจากหัววัดอุณหภูมิ
ไปยังหน้าจอควบคุมการทำงาน
  • หัววัดอุณหภูมิมีขนาดเล็ก สามารถใช้กับขวด Vial ขนาดเล็กขนาด 2R หรือ 4 ml หรือสามารถวางไว้ในถาดได้ โดยปลายของหัววัดอุณหภูมิจะมีลักษณะแหลม ทำให้ลดความผิดพลาดในการอ่านค่าอุณภูมิก้นขวด
  • สามารถใช้กับระบบปิดจุกภายใต้ภาวะสุญญากาศได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสายจะถูกหนีบ หรือหัก
  • หัววัดอุณหภูมิผลิตจาก Quartz ไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ในการให้พลังงานแก่หัววัดอุณหภูมิ ส่งผ่านข้อมูลผ่านคลื่นความถี่วิทยุจากหัววัดอุณหภูมิ ไปยังตัวรับสัญญาณ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
christ4

รูปที่ 5  แสดงการส่งผ่านข้อมูลผ่านคลื่นความถี่วิทยุจากหัววัดอุณหภูมิ
ไปยังตัวรับสัญญาณที่ติดตังอยู่ภายในเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

ที่มา : https://www.martinchrist.de/en/freeze-drying/wtmplus/